( Empty ) 

Forgot your password?

Forgot your username? 

Home  |    Advanced Search    |    Browse Content    |    Delivery Rate    |    Shopper's Guide

 
Synchronize with ..Synchronize with ..KEMATIAN DAN PENGURUSAN JENAZAH

KEMATIAN DAN PENGURUSAN JENAZAH
 Author: Selamat Hashim  
 Publisher: Penerbit UTM Press
 • 2007 • ISBN 978-983-52-0435-7 • 240 pages • 0.4 kg • Edition 1
Related Publications
Maslahah dalam Perundangan Hukum Syarak
2010, ISBN 978-983-52-0733-4
     
Kes Kaunseling: Proses dan Rawatan
2009, ISBN 978-983-52-0704-4
     
more related publications..
 
Other publications by this author
Referred By
publications citing this book..
Google Scholar
Pubmed
Copyright @ 2010

Font Size :  

Buku ini memuatkan pandangan ulama mengenai pengendalian urusan jenazah. Mayat mangsa kemalangan yang berupa cebisan daging dan yang bercampur aduk di antara mayat orang Islam dan mayat bukan Islam yang sukar dikenal pasti, dijelaskan cara pengurusannya. Masalah pesakit yang mengalami mati otak yang menggunakan alat bantuan penafasan sering menjadi persoalan di kalangan masyarakat Islam pada hari ini. Mereka ingin mendapatkan penjelasan dari segi syarak sama ada menanggalkan peralatan tersebut dikira melakukan jenayah membunuh atau sebaliknya.

Buku ini juga menyingkap masalah pembedahan mayat untuk tujuan penyiasatan dan pembelajaran. Perbincangan mengenai pemindahan anggota mayat kepada orang yang masih hidup dari semasa ke semasa terus menarik perhatian umum. Ada pendapat yang menyokong dan tidak kurang yang menentang telah dikemukakan dari pelbagai pihak. Bagi umat Islam mereka memerlukan suatu penyelesaian yang tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Perbincangan mengenai jenazah tidak membantutkan hasrat masyarakat untuk berkembang maju, sebaliknya memberikan nilai yang amat bermakna kepada kemajuan.

Buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, lebih–lebih lagi masyarakat pelajar dan mereka yang terlibat dalam bidang perubatan, bahagian perundangan dan mereka yang terlibat secara langsung dengan kerja pengendalian mayat.

 Related Search
user who view this book also view..


About Us | Disclaimers | Terms & Conditions | Privacy Policy | Advertisement | FAQs | Help
Copyright © 2010
Booksonline is powered by Penerbit UTM Press.